Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego

Zgodnie z art. 9 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników świadczeniami   z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego są:
1) jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, zwane dalej „jednorazowym odszkodowaniem”;
2) zasiłek chorobowy;
3) zasiłek macierzyński.