Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński przysługuje z tytułu urodzenia dziecka, a także z tytułu przyjęcia dziecka w wieku do jednego roku na wychowanie, jeżeli w tym czasie został złożony wniosek o przysposobienie. Wysokość tego świadczenia to trzyipółkrotność emerytury podstawowej. W sytuacji, gdy ubezpieczeniu podlegają oboje rodzice, zasiłek ten przysługuje im łącznie.

Jeżeli osoba podlega ubezpieczeniu macierzyńskiemu dobrowolnie, to podobnie jak przy dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym zasiłek macierzyński przysługuje, jeżeli okres podlegania ubezpieczeniu bezpośrednio przed wystąpieniem zdarzenia uzasadniającego nabycie prawa do świadczenia trwał nieprzerwanie co najmniej rok.